Makosa ndani ya Swala

Unapomaliza kusoma Tahiyatu na Imamu bado hajamaliza, badala ya kukaa kimya ni bora mtu asome baadhi ya dua alizotufundisha Mtume wa Mwenyezi Mungu (Swalla Llahu alayhi wa sallam).

Mtume wa Mwenyezi Mungu (Swalla Llahu alayhi wa sallam) alipoulizwa nini mtu afanye anapomaliza kusoma tahiyatu na Imamu bado hakumaliza, akasema:

Sema; “Allahumma inniy dhalamtu nafsiy dhulman kathiyraa, walaa yaghfiru dhunuuba illaa anta. Fa- aghfirliy maghfiratan min indika warhamniy, innaka anta l ghafuwru rrahiym”

Bukhari na Muslim

 

Na maana yake ni;

“Mola wangu mimi nimejidhulumu nafsi yangu dhulma nyingi sana, na hapana anayesamehe madhambi isipokuwa wewe, kwa hivyo nighufirie maghfira kutoka kwako na nirehemu, hakika Wewe ni Mwenye Kusamehe, Mwenye Huruma.”

Na katika hadithi nyingine akasema:

“Mtu anapomaliza kusoma tahiyatu na Imamu bado hajamaliza na asome:

“Allahumma inni audhu bika min adhaabi jahannam, wamin adhaabi l qabri, wa min fitnatil mahyaa wa l mamaat, wamin sharri fitnatil masiyhi ddajaal”

Muslim

 

Na maana yake ni

“Mola wangu najikinga kwako kutokana na adhabu ya Jahannam na kutokana na adhabu ya kaburi na kutokana na mitihani ya uhai na ya kifo na (na najikinga kwako kutokana na) shari ya mitihani ya Masiyhi Dajjaal”

 

Na katika hadithi nyingine akasema:

“Mmoja wenu anapomaliza kusoma Tahiyatu na Imamu bado hajamaliza, basi na ajichagulie katika dua nzuri nzuri.”

Itaendelea Inshaallah

By Ahmed Mwanza Tanzania

Email ahlusunawaltowhiid@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s